Het Rioolmanneke

tony.de.cauwer@telenet.be

Algemene voorwaarden

TDC Bouwonderneming, commerciële naam “Het Rioolmanneke” of “T. DE CAUWER”; Arselt 69; 2360 Oud-Turnhout en met als ondernemingsnummer 0744 504 494, ; verder TDC genoemd.
  1. Opdrachtgever verklaart akkoord te zijn de werken besteld te hebben en de betaling binnen de 14 dagen uit te voeren. De materialen blijven tot aan de uitvoering van de betaling eigendom van de bouwonderneming en kunnen terug opgeëist worden. Eventuele klachten moeten binnen de 24 uren schriftelijk gebeuren. Wanneer een fout van de firma komt vast te staan , zullen wij tot herstelling overgaan.
  1. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal, van rechtswege en na voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% tot op datum van algehele betaling. De conventionele rentevoet van 10% blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht.
  1. Het bedrag van onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% en met een minimum van 125 euro vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer facturen, dit zonder voorafgaande in gebrekenstelling en bovenop de hoofdsom , verwijlintresten , innings-, aanmanings-, en vervolgingskosten.
  1. De rechtbank van Antwerpen is uitsluitend bevoegd om te oordelen over alle geschillen en betwistingen.
  1. Bij verbreking van een overeenkomst van de opdrachtgever zal een schadevergoeding van 30% op het contractueel bedrag van de bestelling vergoed worden, als schadevergoeding aan TDC.
  1. TDC / Het Rioolmanneke is niet verantwoordelijk voor vastzittende darmen/veren/kettingkloppers/lekkages in de ondergrondse leidingen die tijdens de ontstopping plaatsvinden.elke schade die hier uit voorkomt is ten laste van de opdrachtgever